LÀM SAO ĐỂ THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI MÌNH?

Viết bởi joyless
3 năm trước
1,990

Con nguời CHÚNG TA sinh ra thì cần xác định rõ 2 khái niệm:

1. TỒN TẠ

2. SỐNG

Vậy BẠN đang TỒN TẠI hay SỐNG!

Làm sao để SỐNG chứ không chỉ là TỒN TẠI?

24 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận
2 tháng trước
Hay
0 0
3 tháng trước
01/01/1967
0 0
3 tháng trước
01/01/1967
0 0
3 tháng trước
01/01/1967
0 0
3 tháng trước
01/01/1967
0 0