Dễ khi nhận nhưng khó khi cho

Viết bởi joyless
3 năm trước
569
Dễ khi nhận nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin. Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết. Vậy tại sao ta không làm một điều “khó” mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? KHƠI GỢI NGƯỜI KHÁC ĐIỀU HỌ MUỐN ĐƯỢC THỰC HIỆN BẮNG CÁCH MÌNH MUỐN.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận