TÍNH XEM BẠN GẶP CHA ME ĐƯỢC BAO LÂU TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI!

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
306
Bằng một phép tính đơn giản, có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. https://www.youtube.com/watch?v=HXioA4Ph_JI&index=21&list=PLCFIH092fb3zZsZkMZvpgD7DuSQ9STnP7 Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa, chắc có người trong chúng ta không hề dám nghĩ đến. Trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Các bạn hãy bỏ lại những bận rộn, lo toan của cuộc sống trong vài phút ngắn ngủi thôi, để cùng lắng lại với những dòng cảm xúc dành cho bậc sinh thành!
1 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận