MUỐN LẤY MẬT ĐỪNG PHÁ TỔ ONG --> Đừng bao giờ phê phán, chỉ trích ai

Viết bởi joyless
3 năm trước
427
Chỉ trích oán trách người, buộc lỗi cho người thì KẺ ĐIÊN nào cũng biết. Nhưng HIỂU NGƯỜI và THA THỨ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được. ........................................................................................................................................... Vậy bạn muốn người ta OÁN TỚI CHẾT, thì hãy dùng những lời chỉ trích CAY ĐỘC. Còn không thì nên nhớ rằng loài người không phải luôn có lý trí đâu. Họ hành động suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng kiêu căng và hợm hĩnh của họ. Sự chỉ trích ví như một MỒI LỬA, mà lòng kiêu căng của con người là một kho THUỐC SÚNG, gặp nhau tức BÙNG NỔ, gieo tai hại vô cùng.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận