Đừng lo sợ các ngọn gió của nghịch cảnh

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
313
Đừng lo sợ các ngọn gió của nghịch cảnh. Hãy nhớ rằng một con diều bay lên được vì ngược chiều gió chứ không phải vì cùng chiều gió.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận