Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
236
Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận