Số năm trong cuộc đời bạn không phải cái quan trọng

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
222
Số năm trong cuộc đời bạn không phải cái quan trọng. Quan trọng là cuộc đời bạn trong những năm đó.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận