Trời không phụ lòng người chăm chỉ

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
692
Trời không phụ lòng người chăm chỉ, đằng sau cuộc đời của mỗi tấm gương thành đạt đều có những câu chuyện khiến người ta phải cảm động nể phục về chặng đường phấn đấu của họ.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận