những điều tốt lành

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
234
Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại .
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận