Điều kỳ diệu không phải là có một trăm người bạn

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
221
Điều kỳ diệu không phải là có một trăm người bạn. Điều kỳ diệu là có một người bạn duy nhất sẽ ở bên cạnh bạn ngay cả khi hàng trăm người khác chống lại bạn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận