Tất cả mọi người đều có tài

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
270
Everyone has a talent. What is rare is the courage to nurture it in solitude and to follow the talent to the dark places where it leads. Tất cả mọi người đều có tài. Nhưng hiếm ai có dũng khí để đơn độc nuôi dưỡng tài năng đó và theo đuổi nó đến cả những nơi tăm tối.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận