Mọi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
234
Mọi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận