lùi lại một bước

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
249
Chớ nên phàn nàn là trước mắt quá hẹp, cứ lùi lại một bước tự khắc thấy rộng rãi ngay.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận