hãy bắt đầu suy nghĩ như mình là một người thành công.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
250
Thành công là một trạng thái tinh thần. Nếu bạn muốn thành công, hãy bắt đầu suy nghĩ như mình là một người thành công.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận