Tiền bạc có thể ví như giấy quỳ làm hiện rõ bản chất con người

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
331
Tiền bạc có thể ví như giấy quỳ làm hiện rõ bản chất con người. Nó cho thấy con người thật sự của bạn. Nếu bản chất một người là ích kỷ xấu xa, đồng tiền sẽ khiến cho người ấy xấu xa và ích kỷ hơn. Ngược lại, nếu bạn tốt bụng, hào hiệp, biết yêu thương người khác, tiền sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận