chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
219
"Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp."
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận