không có bất kỳ ai có thể thật sự xem thường bạn

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
276
Cho dù bạn là ai, nếu có người chọn xem thường bạn, thì bạn cũng không thể ép hay thuyết phục họ phải thay đổi suy nghĩ của họ ngay. Nhưng ngược lại, nếu bạn không cho phép người khác xem thường bạn từ trong chính suy nghĩ của mình, thì không có bất kỳ ai có thể thật sự xem thường bạn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận