tin vào chính bản thân mình.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
220
Bạn có bao giờ để ý thấy rằng chúng ta có khả năng khám phá những phẩm chất tích cực nơi người khác, nhưng lại thường không nhìn thấy những điều đó trong chính bản thân mình? Vấn đề là, đa số chúng ta sợ bị người khác đánh giá là “kiêu ngạo” hay “chỉ biết có bản thân” – và đó không phải là những gì tôi đang nói đến. Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra rằng những người hạnh phúc và thành công nhất thế giới được như vậy là nhờ có một người tin vào họ, hơn cả họ tin vào chính bản thân mình.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận