Đừng

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
244
Đừng hứa khi bạn đang vui. Đừng trả lời khi bạn đang giận dữ. Và đừng quyết định khi bạn đang buồn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận