Hôm nay bạn có muốn mở lòng và lắng nghe không?

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
378
Hôm nay bạn có muốn mở lòng và lắng nghe không? "Từ respect (kính trọng) xuất phát từ tiếng Latin là specto có nghĩa là nhìn – nhìn thấy một cái khác. Chúng ta càng quan tâm đến cái tôi của mình bao nhiêu thì càng bị tước đi cơ hội nhìn thấy những điều quý giá trong những người xung quanh bấy nhiêu. Những điều quý giá ấy, như kim loại quý ẩn sâu thành từng tầng từng vỉa trong lòng đất và mỗi tầng bậc ấy lại có những mặt cắt chiếu khác. Khi chúng ta thực sự thoát ra khỏi cái tôi và thực sự biết lắng nghe người khác, ấy là lúc một cuộc khai quật tìm báu vật kỳ thú bắt đầu."
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận