Trên đời này có lẽ không có gì có sức củng cố các mối quan hệ tốt hơn khi người ta lao động cùng nhau

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
204
Trên đời này có lẽ không có gì có sức củng cố các mối quan hệ tốt hơn khi người ta lao động cùng nhau.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận