Khi điều kiện vật chất thiếu thốn nhất, là lúc ta thể hiện được khả năng sáng tạo cao nhất

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
219
[Sáng tạo] Khi điều kiện vật chất thiếu thốn nhất, là lúc ta thể hiện được khả năng sáng tạo cao nhất
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận