Cách tốt nhất để dự đoán về tương lai của bạn là hãy tạo ra nó.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
603
Cách tốt nhất để dự đoán về tương lai của bạn là hãy tạo ra nó.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận