Có 3 thứ giữ trên đời càng lâu càng quý

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
341
Có 3 thứ giữ trên đời càng lâu càng quý. Đó là rượu, sách và những người bạn
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận