bắt đầu suy nghĩ, hành động như một người thành công

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
209
Hãy nhìn nhận mình là người thành công ngay từ bây giờ và bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ, hành động như một người thành công thật sự, thu hút thêm nhiều thành công khác vào cuộc đời mình.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận