Tôi thành thật tin rằng tình yêu mạnh mẽ, sâu sắc và siêu phàm nhất mà các bậc cha mẹ có thể trao cho con cái

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
218
Tôi thành thật tin rằng tình yêu mạnh mẽ, sâu sắc và siêu phàm nhất mà các bậc cha mẹ có thể trao cho con cái chính là một sự khẳng định thường xuyên và lặp đi lặp lại rằng: con họ có tài năng, có giá trị và có tiềm năng to lớn – kể cả khi hành vi hiện tại của nó cho biết điều ngược lại. Như vậy đứa trẻ may mắn đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận