họ cảm thấy bị tấn công và càng cố tỏ ra tự vệ.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
218
Một sự thật đơn giản là người ta chỉ chịu thay đổi khi họ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận. Ngược lại, khi cảm thấy bị chỉ trích, ghét bỏ và không được trân trọng, không cách gì lay chuyển được họ. Thay vào đó, họ cảm thấy bị tấn công và càng cố tỏ ra tự vệ.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận