một ý tưởng tuyệt vời

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
233
Việc có một ý tưởng bình thường và biến nó thành hiện thực có giá trị gấp nhiều lần so với việc có một ý tưởng tuyệt vời và chẳng làm gì cả.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận