Không có thứ gì phức tạp trên thế giới này

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
227
Không có thứ gì phức tạp trên thế giới này, chỉ có những người suy nghĩ phức tạp khiến những thứ đơn giản thành phức tạp.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận