một việc rất khó.

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
217
Gắng sức làm một việc gì đó không mấy khó khăn, nhưng kiên trì cố gắng dài lâu để làm đến cùng đạt thành tựu nổi bật lại là một việc rất khó.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận