Người ta so bì với mình là vì không bằng mình

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
244
Người ta so bì với mình là vì không bằng mình, mình so bì với người ta vì mình không bằng người ta.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận