Đồng tiền luôn phát ra âm thanh nhưng tờ tiền thì luôn im lặng

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
360
Đồng tiền luôn phát ra âm thanh nhưng tờ tiền thì luôn im lặng. Vì vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, thì hãy luôn luôn giữ yên lặng.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận