Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Viết bởi joyless
2 năm trước
728
Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận