Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Viết bởi joyless
3 năm trước
752
Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận