Khi bạn sáng tạo

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
2 năm trước
218
Khi bạn sáng tạo, bạn phải chuẩn bị tinh thần vì mọi người sẽ nói là bạn lẩn thẩn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận