Khi bạn sáng tạo

Viết bởi PHẠM QUÍ GIÀU
3 năm trước
226
Khi bạn sáng tạo, bạn phải chuẩn bị tinh thần vì mọi người sẽ nói là bạn lẩn thẩn.
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận