Hãy thử

Viết bởi YongBi
3 năm trước
260
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn =)
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận