Cuộc thi vẽ mô tả nạn đói 1945 của Việt Nam ... Hỏi nước nào giành chiến thắng? Tại sao

Viết bởi joyless
2 năm trước
351
Cuộc thi vẽ mô tả nạn đói 1945 của Việt Nam ……giữa Mỹ, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc +Mỹ vẽ Việt Nam người chết chất thành đống +Việt Nam vẽ một cái hố xí và trên đó là một ổ mạng nhện +Nhật vẽ những con người còm cõi xơ xác đứng cạnh những đống xác chết +Trung Quốc vẽ những con người đang cắn xé giành giật nồi cơm Hỏi nước nào giành chiến thắng? Tại sao
0 Hay!
Bình luận
Bạn cần đăng nhập trước khi bình luận