• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp”.- Confucius

Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà...

Trường học chỉ dạy bạn nền tảng của tri thức, còn việc học là việc cả đời. Có những bài học mà bạn sẽ học trong cuộc sống của mình. ...