• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Hãy đọc 8 câu nói này mỗi khi bạn cần phải 'chơi liều thắng lớn'

Hãy đọc 8 câu nói này mỗi khi bạn cần phải 'chơi liều thắng lớn'

Thành công không phải một sớm một chiều, nó chỉ đến với những ai dám mơ ước, dám thực hiện và đương đầu với khó khăn thử thách. ...
Suy nghĩ của một diễn giả và doanh nhân nói về xã hội và sinh viên hiện nay

Suy nghĩ của một diễn giả và doanh nhân nói về xã hội và sinh viên hiện nay

Càng ngày càng cảm thấy lo lắng cho các bạn sinh viên hiện nay. Lẽ ra các bạn phải là những người tiên phong về tri thức và khát vọng. Nhưng đa số...

nếu bạn dám mở lòng mình ra, thì chắc chắn sẽ luôn có một ai đó cùng cười với bạn khi bạn vui, cùng khóc với bạn khi bạn buồn, nhưng sẽ không bao...

nếu bạn dám mở lòng mình ra, thì chắc chắn sẽ luôn có một ai đó cùng cười với bạn khi bạn vui, cùng khóc với bạn khi bạn buồn, nhưng sẽ không bao...

90% triệu phú và người nổi tiếng cho biết họ thành công nhờ kiên trì thực hiện các hành động mà chúng ta gọi là "thói quen". - Khuyết danh -