• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành...

Hương thơm của hoa lan chỉ theo hướng gió. Nhưng lòng tốt của một người lan tỏa theo mọi hướng. - Chanakya -

Mục đích lớn lao trong cuộc đời này chính là giúp đỡ người khác. Và nếu không thể giúp người, thì ít ra cũng đừng hại họ. - Đức Đạt Lai Lạt Ma -

12 CÁCH LÀM CUỘC SỐNG TRỞ NÊN THÚ VỊ ...

CÁC BƯỚC ĐỂ THAY ĐỔI MỘT CÁCH THÀNH CÔNG ...

NHỮNG THÓI QUEN NHỎ CÓ ÍCH CHO BẠN Biểu tượng cảm xúc like ...