• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy thích thú ...

Đừng lừa dối người khác, vì những người bạn lừa dối được đều là những người tin tưởng bạn.

Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực. ...

Người leo núi giàu kinh nghiệm không sợ hãi trước ngọn núi – nó truyền cảm hứng cho anh ta. ...

Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. - William James -

Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào. ...