• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Đừng bao giờ để ai nói rằng ước mơ của bạn không thể trở thành hiện thực. Cuối cùng sẽ có người thực hiện điều bạn hằng ước mơ. Tại sao người đó...

Mọi ước mơ đều có thể biến thành hiện thực, miễn ta có dũng khí để theo đuổi ước mơ đó. - Walt Disney -

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc. - Guillaume Apollinaire -

Hãy làm những gì mà mọi người sẵn sàng trả tiến cho bạn ...

Hãy đi thêm một dặm đường trong mọi hoàn cảnh. Hãy nói lên sự thật. Hãy sống trong danh dự. Hãy vui lên bởi vì một ngày kia,thời gian của bạn sẽ...

ĐỊNH MỆNH NẰM TRONG LÒNG BÀN TAY ...