• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Người doanh nhân luôn tìm kiếm sự thay đổi, đáp ứng với sự thay đổi, và khai thác sự thay đổi như là một cơ hội. - Peter F. Ducker -

Thất bại đánh gục kẻ thất bại, thất bại làm tăng cảm hứng cho người thành công. - Robert T. Kiyosaki -

BA YẾU TỐ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG CÔNG VIỆC ...

Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định. - Bryan Tracy -

Cuộc sống kết thúc khi ta ngừng mơ ước. ...

Bên kia cánh cửa của bất cứ nỗi sợ nào cũng đều có sẵn những món quà lộng lẫy. - ST -