• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

HIỂU VỀ TRÁI TIM ...

SỰ THẬT TÀN NHẪN CẦN PHẢI NGẪM ...

Còn có nhiều điều quan trọng để lo lắng hơn là cách những người lạ nhìn bạn. - Dennis Lehane -

Chỉ cần tin tưởng là mình có thể làm được, bạn đã thành công được 50 phần trăm rồi đấy. - Theodore Roosevelt -

Nếu bạn tự đánh giá thấp bản thân mình, đương nhiên là thiên hạ cũng sẽ không xem trọng giá trị của bạn. - Khuyết danh -