• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Bạn hãy luôn giữ ý nghĩ này: không gì là không thể. Khi bạn cảm thấy mình thất bại và bị lấn át bởi một thách thức lớn, hãy tin rằng không gì là...

Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình. (Khuyết danh) Mặc dù số phận tạo ra hoàn cảnh, phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính cách.

Nếu muốn, bạn sẽ tìm cách. ...
HÃY CẢM ƠN

HÃY CẢM ƠN

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. ...

Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc. ...

Thay vì hỏi khi nào đến kì nghỉ tiếp theo của bạn, có lẽ bạn nên thiết lập một cuộc sống mà bạn không cần thoát ra khỏi nó để nghỉ ngơi.