• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Các bài hát hay nhé

Các bài hát hay nhé

https://www.youtube.com/watch?v=uu1gp3zOqq8

Cuộc sống là một điều kì diệu
- Ca Dao Tục Ngữ Hay -

- Ca Dao Tục Ngữ Hay -

Ai đem con sáo sang song Để cho con sáo sổ lồng bay cao

Ai ai cũng tưởng bậu hiền Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai - Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam -

Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.