• Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Tính cách trưởng thành trong bão táp.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP

Reading without reflecting is like eating without digesting. Đọc mà không nghiền ngẫm thì cũng giống như ăn mà không tiêu hóa. - Edmund Burk

Sometimes the people you expect to kick you when you’re down , will be the ones who help you get back up. ...

NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG NÊN LÀM TRONG CUỘC SỐNG ...

If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. ...

He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money. ...

Cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều người quên đi những điều giản dị. Tình yêu không cần những thứ cao sang, phức tạp mà luôn tồn tại ở xung quanh...