Quy định của website hanhtrangsong.vn

Điều 1

Bất kỳ cá nhân nào truy cập Hanhtrangsong.vn đều được gọi là thành viên. Thành viên phải cung cấp thông tin trung thực khi đăng ký tài khoản tại Hanhtrangsong.vn. Trong trường sự cố, Hanhtrangsong.vn chỉ tiếp nhận những trường hợp đúng thông tin đã khai. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Điều 2

Với những tài khoản mà Hanhtrangsong.vn nghi ngờ có mục đích xấu, thông tin không đúng sự thật, Hanhtrangsong.vn có quyền đình chỉ việc sử dụng tài khoản đó.

Điều 3

Thành viên có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Hanhtrangsong.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Điều 4

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, phần mềm, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các dịch vụ, khóa học trong hệ thống website Hanhtrangsong.vn.

Điều 5

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, khóa học trong hệ thống của Hanhtrangsong.vn.

Điều 6

Nghiêm cấm việc từ hai người trở lên sử dụng chung một tài khoản.

Điều 7

Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Hanhtrangsong.vn ra bên ngoài.

Điều 8

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Hanhtrangsong.vn và các dịch vụ, khóa học trong hệ thống.

Điều 9

Nghiêm cấm mọi hình thức gian lận khi giao dịch trên hanhtrangsong.vn cũng như mọi hành vi đánh cắp tài khoản của người khác.

Điều 10

Nghiêm cấm lợi dụng các thành viên khác vì mục đích xấu, nghiêm cấm lôi kéo các thành viên khác trên Hanhtrangsong.vn tham gia những hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Điều 11

Phải kịp thời báo cáo cho quản trị hệ thống Hanhtrangsong.vn khi phát hiện các sự cố, nguy cơ xảy ra sự cố trên Hanhtrangsong.vn qua các kênh mà Hanhtrangsong.vn đã công bố.

Điều 12

Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Hanhtrangsong.vn, thành viên không được quấy rối, cư xử thô tục, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 13

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của Hanhtrangsong.vn.

Điều 14

Trong những trường hợp sự cố như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền, thiên tai.v.v… thành viên phải chấp nhận những thiệt hại hoặc hạn chế nếu có.

Điều 15

Tiền đã nạp vào tài khoản Lion Bank không được quy đổi lại thành tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào, trừ các trường hợp pháp luật Việt Nam quy định. Trong trường hợp người học không hài lòng về kết quả khóa học và gửi yêu cầu hoàn trả học phí qua email, Hanhtrangsong.vn sẽ hoàn trả lại học phí bằng cách cộng vào tài khoản Lion Bank một giá trị tương ứng với số tiền đã nạp để thành viên đăng ký học lại hoặc đăng ký khóa học khác.

Điều 16

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.

Điều 17

Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống Hanhtrangsong.vn dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào.

Điều 18

Hanhtrangsong.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, cam kết không bán - chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên cho bên thứ ba vì mục đích thương mại.

Điều 19

Trong trường hợp phát hiện thành viên vi phạm quy định của website hoặc vi phạm pháp luật, Hanhtrangsong.vn có quyền xóa tài khoản vĩnh viễn và cung cấp những thông tin mà thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 19

Trong trường hợp phát hiện thành viên vi phạm quy định của website hoặc vi phạm pháp luật, Hanhtrangsong.vn có quyền xóa tài khoản vĩnh viễn và cung cấp những thông tin mà thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 20

Hanhtrangsong.vn có quyền xóa, thay đổi, sửa chữa tất cả các nội dung, thông tin, bài viết, chương trình trên website Hanhtrangsong.vn bất cứ lúc nào mà không cần hỏi ý kiến thành viên.

Điều 21

Hanhtrangsong.vn có thể cải tiến nâng cấp, dừng hoạt động, chuyển nhượng chủ sở hữu bất cứ lúc nào Hanhtrangsong.vn nhận thấy phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo đến các thành viên.

Điều 22

Các vấn đề phát sinh khác, Hanhtrangsong.vn giữ quyền quyết định dựa trên cơ sở xem xét cụ thể sự việc xảy ra trong khuôn khổ cho phép của pháp luật Việt Nam.

BAN QUẢN TRỊ HANHTRANGSONG.VN
CTY TNHH TRUYỀN THÔNG – TƯ VẤN & ĐÀO TẠO SƯ TỬ TRẺ