Tặng khóa học

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Tiến sĩ tâm lý
<p>Am hiểu tâm lý để thuyết phục thành thạo. Nắm nhiều kế sách để đàm phán thông minh.</p> Chi tiết