Tặng khóa học

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Tiến sĩ tâm lý
<p>Hơn 40 thủ thuật sáng tạo mạnh giúp sản sinh ý tưởng! Ứng dụng cho công việc, học tập, xử lý vấn đề &amp; sáng chế.</p> Chi tiết